VSTUPNÍ HALA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA PRE

autor:
L. Sladký, L. Holub, T. Čudová Ajmová, V. Pávková
palác Adria, Praha / realizace 2013