CENTRUM ENERGETICKÉHO PORADENSTVÍ PRE

autor:
L. Sladký, T. Dürrhammer
co. L. Holub, J. Rybář, T. Čudová Ajmová, L. Dřízhalová
Praha / foto L. Sladký / realizováno 2009