Sdružení S.H.S architekti založili v roce 1998 L. Holub a L. Sladký.
V roce 2001 bylo toto sdružení přetransformováno na společnost s ručením omezeným.

Lukáš Holub se narodil v Kutné Hoře 1968, absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze 1994. Členem ČKA.
Lubor Sladký se narodil v Praze 1968, absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze 1994. Členem ČKA.

Architektonická kancelář komplexně zpracovává projekty občanských, bytových, výrobních a technologických objektů,
interiérů, novostaveb i rekonstrukcí:

  • podklady pro investiční záměry, srovnávací a zastavovací studie
  • projektová dokumentace ve všech stupních - studie (STS), projekt pro ÚR (DUR) a SP (DSP), tendrová a prováděcí dokumentace (DPS),
  • dozor při realizaci stavby (ATD), projekt interiéru
  • inženýrská činnost od územního a stavebního řízení až po kolaudaci
  • výběr dodavatelů stavebních prací, konstrukcí, výrobků a materiálu, případně zprostředkování jejich dodávek a řízení realizace