RD ČESKÝ RÁJ

autor:
L. Sladký, T. Čudová Ajmová, L. Holub
foto E. Havlová / realizováno 2009