BYTOVÉ DOMY NA POMEZÍ

autor:
L. Sladký, L. Holub, co. T. Dürrhammer, T. Čudová Ajmová
Praha / vizualizace M. Hujer / studie 2009