PRE HEADQARTERS - BOARD

autor:
S.H.S architekti
Na Hroudě, Prague 10 / photo B. Prášilová / realized 2011